Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Трима са командированите магистрати във Върховния касационен съд към януари 2017 г.

17 януари 2017 година 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение информация на Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, за командированите съдии във ВКС.

Тя показва, че към момента там работят трима командировани съдии.  Двама от командированите магистрати са в Наказателната колегия, а един – в Търговската колегия на съда. В Гражданската колегия няма командировани съдии.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд