Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС одобри предмета на договор и дейностите за извършване на функционален анализ на Софийския районен съд

17 януари 2017 година

Съдийската колегия на ВСС одобри предмета на договор и дейностите за извършване на функционален анализ на Софийския районен съд. Наред с провеждането на функционален анализ на администрацията на СРС, трябва да бъде изготвено и становище за настоящото състояние на структурата на администрацията; натовареността по отделните звена; работната натовареност на различните служители и на всеки от тях; наличие на текучество и причините за това, както и да се даде заключение и конкретни предложения за подобряване на организацията на тази администрация и работата й.

Съдийската колегия на ВСС възложи на изпълняващия функциите председател на Софийския районен съд сключването на договора за изготвяне на функционален анализ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд