Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия одобри обява за подбор на експерти за включване в експертни групи на ООН

17 януари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри проект на обява за подбор на експерти за включване в поддържания от Секретариата на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации списък за участие в експертни групи по наблюдение изпълнението на санкционни режими. Покана да номинират експерти имат държавите – членки на ООН, като се изисква кандидатите да имат значим опит (над 7 години) по отношение на прилагането на санкции в различни области, като: въоръжени групи, граничен контрол, деца и конфликти, конвенционални оръжия, контратероризъм, финанси и други.

Евентуалните кандидати следва да изпращат CV до електронен адрес в МВнР: un@mfa.bg, за да бъдат препратени по официален път до Секретариата на Съвета за сигурност на ООН чрез Постоянното представителство на Република България към ООН в Ню Йорк или директно на посочения в нотата адрес. Срокът за изпращане на автобиографични справки е постоянен.

         Обявата за участие в експертни групи по наблюдение изпълнението на санкционни режими е публикувана на интернет страницата на ВСС в раздел „Съобщения“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд