Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу Тодор Димитров Мерджанов – прокурор във Върховна административна прокуратура

18 януари 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ и съгласно предложението на Главния прокурор на Република България образува дисциплинарно производство срещу Тодор Димитров Мерджанов – прокурор във Върховна административна прокуратура, за извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 и т. 4 от ЗСВ.

Прокурорската колегия, на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ определи тричленен дисциплинарен състав: Юлиана Колева – председател и докладчик, Румен Георгиев и Магдалена Лазарова, който да се произнесе по направеното предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1 от ЗСВ на Тодор Мерджанов.

Предложението за образуване на дисциплинарно производство е във връзка с извършена проверка от прокурор от отдел „Административен” на ВКП по направление „Инспекторат”, при която е установено нарушение на Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд