Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповеди на административни ръководители, с които е обърнато внимание на двама магистрати

18 януари 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповеди на административни ръководители, с които на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на двама магистрати, както следва:

1. Заповед № РД – 08-708/14.12.2016 г. на административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура – София, с която е обърнато внимание на майор Георги Божидаров Зарев – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура – София и

2. Заповед № РД – 08-1161/23.12.2006 г. на административния ръководител на Специализираната прокуратура, с която е обърнато внимание на Ралица Петрова Мравкова – прокурор при Специализирана прокуратура.

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд