Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие шестмесечен анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок

18 януари 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС прие:

- Анализа на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от ЗСВ,

  • Данните за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по Глава трета „а” от ЗСВ, за периода 01.04.2016 г. – 30.09.2016 г.;
  • Отчета на министъра на правосъдието, относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава трета „а” от ЗСВ за периода 01.04.2016 г. – 30.09.2016 г., както и

Прокурорската колегия ще внесе Анализа на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за разглеждане и приемане от Пленума на ВСС, както и другите два документа.

Прокурорската колегия препоръчва на административните ръководители на органите на съдебната власт, съобразно правомощията им по чл. 80, чл. 86, чл. 114 и чл. 122 от ЗСВ, да извършат проверка на делата образувани преди 2014 г. и при наличие на недовършени такива да предприемат организационни мерки за тяхното приключване, както и да изпълняват стриктно решенията на ВСС по Протокол №20/23.05.2013 г.; Протокол №60/10.12.2015 г.; Протокол № 36/06.10.2016 г.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд