Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи дати за провеждане на събеседване и избор с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в четири прокуратури

18 януари 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС определи дати за провеждане на събеседване и избор с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

Окръжна прокуратура гр. Пловдив – 15.02.2017 г.;

Окръжна прокуратура гр. Шумен– 22.02.2017 г.;

Районна прокуратура  гр. Трън – 22.02.2017 г.;

Окръжна прокуратура гр. Разград – 01.03.2017 г.

Окръжна прокуратура гр. Плевен – 15.03.2017 г.

 

p>

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд