Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС регистрира Българската съдийска асоциация, като наблюдател при провеждане на Общото събрание на прокурорите за избор на член на ВСС

18 януари 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 29м, ал. 2 от ЗСВ регистрира Българската съдийска асоциация, като наблюдател при провеждане на Общото събрание на прокурорите за избор на член на ВСС насрочено за 21.01.2017 г. До момента регистрираните наблюдатели са Българския институт за правни инициативи и Съюза на съдиите в България, чиито представители присъстваха на Общото събрание на прокурорите на 14.01.2017 г. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд