Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи дати за провеждане на събеседване в процедури за избор на административни ръководители в 16 административни съдилища

7 февруари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открити с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №28/13.12.2016 г. (обнародвано в Държавен вестник, бр. 102/23.12.2016 г.). Насрочен е избор за председател в 16 административни съдилища, както следва:

 1. Административен съд – Бургас – 28.02.2017 г.;
 2. Административен съд – София – град – 07.03.2017 г.;
 3. Административен съд – Враца – 14.03.2017 г.;
 4. Административен съд – Габрово – 14.03.2017 г.;
 5. Административен съд – Кюстендил – 21.03.2017 г.;
 6. Административен съд – Ловеч – 21.03.2017 г.;
 7. Административен съд – Пловдив – 28.03.2017 г.;
 8. Административен съд – Русе – 04.04.2017 г.;
 9.  Административен съд – Шумен – 04.04.2017 г.;
 10.  Административен съд – Силистра – 11.04.2017 г.;
 11.  Административен съд – Сливен – 11.04.2017 г.;
 12.  Административен съд – Търговище – 18.04.2017 г.;
 13.  Административен съд – Видин – 18.04.2017 г.;
 14.  Административен съд – Кърджали – 25.04.2017 г.;
 15.  Административен съд – Велико Търново – 09.05.2017 г.;
 16.  Административен съд – Монтана – 09.05.2017 г.
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд