Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия поощри и освободи от длъжност Ангел Иванов – съдия във Върховния административен съд

7 февруари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри съдия Ангел Калинов Иванов с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“  по предложение на административния ръководител – председателя на Върховния административен съди и на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“. Отличен е за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и като пример за високи нравствени качества. Той има над 35 години стаж по специалността.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт (поради пенсиониране) освободи Ангел Иванов от заеманата длъжност „съдия“ във Върховен административен съд, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд