Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи Любомир Панайотов Гайдов от заеманата длъжност „съдия“ поради встъпване в длъжност „заместник – министър на здравеопазването“

7 февруари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 от ЗСВ освободи  Любомир Панайотов Гайдов от заеманата длъжност „съдия“ във  Върховния административен съд, считано от датата на встъпване в длъжност „заместник – министър на здравеопазването“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд