Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение Заповед за обръщане на внимание на Георги Мойсев – прокурор в Специализираната прокуратура

8 февруари 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с 11 гласа „за“ прие за сведение Заповед  на административния ръководител на Специализираната прокуратура, с която на основание чл. 327 от Закона за съдебната власт е обърнато внимание на Георги Любенов Мойсев – прокурор в Специализираната прокуратура за допуснати от него нарушения по движението и организацията му на работа по досъдебни производства.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд