Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС потвърди заповед за налагане на дисциплинарно наказание „забележка“ на Весела Младенова – прокурор в Районна прокуратура – Радомир

8 февруари 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с 11 гласа „за“ потвърди заповед на административния ръководител на Районна прокуратура – Радомир, с която на основание чл. 308 от Закона за съдебната власт на Весела Веселинова Младенова – прокурор в Районна прокуратура – Радомир, е наложено дисциплинарно наказание „забележка“ за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд