Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС обяви свободна длъжност за административен ръководител на Районна прокуратура – Царево и откри процедура за избор на административни ръководители за три прокуратури

8 февруари 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обяви на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт свободна длъжност за административен ръководител в Районна прокуратура – Царево.

На основание чл. 167, ал. 2 от ЗСВ Колегията откри процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

  1. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Сливница – изтичащ мандат на 21.03.2017 г.;
  2. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Гълъбово – изтичащ мандат на 21.03.2017 г.;
  3. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Самоков – изтичащ мандат на 30.03.2017 г .

Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт могат да се подават, ведно с необходимите по закон документи, в 30-дневен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

Решението на Прокурорската колегия се обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува на интернет страницата на Съвета.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд