Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС предлага да се разкрие една длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Разград

8 февруари 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да предложи на Пленума на Съвета на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт да съкрати щатната численост на Окръжна прокуратура – Ямбол с една свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на вземане на решението.

На същото основание се предлага да бъде разкрита една длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Разград, считано от датата на вземане на решението.

Предложението ще бъде внесено в заседание на Пленума на ВСС, насрочено на 09.02.2017 г. за разглеждане и произнасяне.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд