Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС промени състава на Комисията по атестирането и конкурсите и на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“

8 февруари 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи по негово желание Михаил Кожарев от състава на Комисията по атестирането и конкурсите и на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Колегията и определи на негово място Розалин Трендафилов за член на Комисията по атестирането и конкурсите, а избра Магдалена Лазарова на негово място в Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд