Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС обяви конкурс за ученическо есе на тема „Европа и съдебната власт в България“

9 февруари 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи 24 април 2017 г. за датата, на която да се проведе ежегодният „Ден на отворените врати“ на ВСС.

За поредна година ВСС обявява конкурс за ученическо есе на тема „Европа и съдебната власт България“, като тази година темата е избрана заради предстоящото, в началото на 2018 г., председателство на България на Съвета на ЕС. Съгласно Регламента за провеждане на конкурса в него могат да участват учениците от VIII-и до ХІІ-и клас от училищата в гр. София и страната. В конкурса ще бъде отличено едно есе, като обявяването на победителя и връчването на наградата – лаптоп и грамота, ще се проведе в „Деня на отворени врати“ на Висшия съдебен съвет. Тази година ВСС ще връчи и две поощрителни награди - енциклопедии на класираните на второ и трето място в конкурса. Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет страницата на ВСС и Facebook страницата на ВСС.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 10.04.2017 г. на електронна поща: konkurs.vss@vss.justice.bg. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

 

Всяко есе трябва да съдържа следната информация:

- име, презиме и фамилия на участника;

- област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;

- телефонен номер на училището;

- телефонен номер на участника;

- електронен адрес на училището;

- електронен адрес на участника;

Всеки участник има право да участва с едно есе.

 

Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:

 - Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;

 - Обем: до три печатни страници, формат А4;

 - Разредка на редове и абзаци: 1,5;

 - Подравняване: двустранно;

- Шрифт: Times New Roman;

 - Размер на шрифта: 12;

 

Критерии: 

- Демонстриране на познания по темата;

- Теза, съответстваща на формулираната тема;

- Оригиналност и творчески подход;

- Недвусмислено изразяване на лична позиция;

- Удачно подбрани аргументи;

- Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;

- Спазване на езиковите норми.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд