Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие Наредба за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

9 февруари 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Наредба за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. Тя урежда реда и условията за провеждане на конкурси за назначаване на младши съдии, младши прокурори и младши следователи; конкурси за първоначално назначаване на съдии в районните, окръжните, военните и административните съдилища и специализирания наказателен съд, прокурори в районните и окръжните прокуратури, както и следователи в окръжните следствени отдели; конкурси за преместване и конкурси за повишаване в длъжност на съдии, прокурори и следователи; както и конкурси за избори за административни ръководители, с изключение на лицата по чл. 167, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд