Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разкри една длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Разград

9 февруари 2017 година

По предложение на Прокурорската колегия Пленумът на Висшия съдебен съвет съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт щатната численост на Окръжна прокуратура – Ямбол с 1 свободна длъжност „прокурор“ , и разкри една длъжност в Окръжна прокуратура – Разград, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд