Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие обобщена информация за изпълнението на мерките по Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

9 февруари 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри обобщената информация за изпълнението на мерките по Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Информацията ще бъде изпратена на Министерството на правосъдието.

В нея се отчита промяната на структурата и работата на Висшия съдебен съвет, изменението на Закона за съдебната власт, изработването на проект на Наредба за конкурсите за магистрати и за изборите за административни ръководители в органите на съдебната власт, с оглед съобразяване на организацията на конкурсите с новите положения в ЗСВ (обн. в ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), изготвени са нови Наредби за атестиране на съдиите и административните ръководители в съдилищата и за прокурорите, следователите и административните ръководители в прокуратурите, направени са промени в компетентните органи, извършващи атестиране на магистратите, работи се по промяна на съдебната карта на страната, като същинското изпълнение на част от дейностите се очаква през втората половина на 2017 г., и други.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд