Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие два акта с много добри резултати от проверки в Районен съд – Берковица

14 февруари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие два Акта за резултати от извършени комплексни планови проверки, относно работата по граждански дела, образувани през 2014 г. и 2015 г. в Районен съд – Берковица, и относно работата по наказателни дела, образувани през същия период. Двете проверки са извършена в изпълнение на заповеди на Главния инспектор на Инспектората към ВСС съответно от 26.05.2016 г. и от 12.10.2016 г.

Първата проверка включва цялостен анализ и оценка на организацията на административната дейност на Районен съд – Берковица, както и проверка на организацията по образуването и движението на гражданските дела и приключването им в установените срокове. Въз основа на нея е направен извод за създадена много добра организация, както на работата на председателя на съда, така и на съдиите.

Втората проверка обхваща времеви стандарти за администрирането на отделни видове дела, срочност на разгледаните първоинстанционни дела и въззивни производства и срокове за изготвяне на решенията, определенията и на мотивите към постановените присъди; върнати за доразследване и спрени наказателни дела; постъпили и решени от всеки съдия дела; оправдателни присъди и други. В заключенията на проверяващия инспектор са посочени изводи за създадена много добра организация на административната дейност в съда, като се прилага принципът за случаен подбор чрез електронно разпределение на делата, няма отменени съдебни актове, липсват констатирани негативни пропуски в работата на конкретен магистрат.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд