Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС премести съдии в районни съдилища

14 февруари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет премести на основание чл. 194, ал. 2 от Закона за съдебната власт Гергана Кирилова Георгиева – съдия в Районен съд - Ихтиман, на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд и Павлета Василева Добрева – съдия в Софийския районен съд, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Ихтиман, считано от датата на встъпване в длъжност при довършване на започнатите с тяхно участие наказателни дела, по които е даден ход на съдебното следствие.

На същото основание Даниела Христова Вълева – съдия в Районен съд – Варна, е преместена на длъжност „съдия“ в Районен съд – Девня. Добрина Иванчева Петрова – съдия в Районен съд – Девня, е преместена на длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна. Размяната им се прави считано от датата на встъпване в длъжност и при довършване на започнатите с тяхно участие наказателни дела, по които е даден ход на съдебното следствие.

Разместването на съдиите се прави по техни молби.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд