Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС направи изменения в Правилата за оценка на натовареността на съдиите

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие изменения на Правилата за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС с решение по протокол № 62/16.12.2015 г.; изменени и допълнени по протокол № 15/24.03.2016 г., както и с решения на Съдийската колегия по протоколи № 23/08.11.2016 г. и № 29/20.12.2016 г.

Съгласно решението всяка календарна година в срок до 31 януари администрацията на ВСС ще генерира електронна справка за индивидуалната натовареност на съдията за предходната година. Справката ще се прилага към кадровото досие на всеки съдия. Първата такава ще обхваща дейността на съдиите и съдилищата за календарната 2017 г.

С решението това вече няма да бъде задължение на председателите на съдилищата.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд