Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Осем съдии са предложени за изборни членове на ВСС

5 април 2017 година

Осем са предложените кандидатури за изборни членове на ВСС от квотата на съдиите към 05.04.2017 г.

Съдии от Апелативен съд – Пловдив издигат кандидатурата на Станислав Петров Георгиев, заместник-председател на Апелативен съд – Пловдив. Според вносителите на предложението личната и професионална почтеност на Станислав Георгиев, детайлното познаване на проблемите на съдебната власт през последните 20 години, натрупаният опит, включително управленски такъв, гарантират успешното му участие в работата на ВСС.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд