Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Десет съдии са предложени за изборни членове на ВСС

5 април 2017 година

Десет са предложените кандидатури за изборни членове на ВСС от квотата на съдиите пет дни преди крайният срок.

Две индивидуални предложения от съдии във Върховния касационен съд са депозирани в деловодството на ВСС. Те са придружени с препис-извлечение от Протокол на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС от 30.03.2017 г. за изразена подкрепа на номинациите на съдиите Красимир Шекерджиев и Цветинка Пашкунова.

Съдия Лада Паунова предлага кандидатурата на Красимир Шекерджиев, съдия във ВКС, Наказателна колегия позовавайки се на неговата почтеност, авторитет и професионализъм. Отчетено е, че съдия Шекерджиев е добре запознат с проблемите в магистратската общност, има капацитет и подготовка да предложи разрешаването им.

Съдия Капка Костова номинира Цветинка Пашкунова, съдия във ВКС аргументирайки се, че кандидатът напълно отговаря на изискванията на ЗСВ за наличие на съответния стаж и на високи професионални и нравствени качества, необходими за изпълнение на ангажимента да представлява съдиите, да отстоява тяхната независимост, да осигурява прозрачното им и предвидимо кариерно развитие, да работи за справедливото им натоварване и общественото им признание.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд