Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се срещнаха с главния прокурор към Върховния съд на Република Гърция

Членовете на Прокурорската колегия на ВСС се срещнаха с г-жа Ксени Димитриу – главен прокурор към Върховния съд на Република Гърция, г-н Георгиос Панделис – заместник на главния прокурор, и г-н Ламброс Цокас – ръководител на Прокуратурата в гр. Солун.

В срещата участваха  всички членове на колегията: г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България и председател на Колегията, както и членовете г-н Васил Петров, г-жа Елка Атанасова, г-жа Магдалена Лазарова, г-н Михаил Кожарев, г-жа Незабравка Стоева,  г-н Розалин Трендафилов, г-н Румен Боев, г-н Румен Георгиев, г-жа Юлиана Колева и г-н Ясен Тодоров.

Представени бяха съставът, структурата, функциите и правомощията на Висшия съдебен съвет, както и конституирането на Пленум, Съдийска и Прокурорска колегии след влизане в сила на ЗИД на Конституцията на Република България.

Акцентирано бе върху спецификата в дейността на Прокурорската колегия по отношение на кариерното развитие на прокурорите и следователите, избора на административни ръководители, провеждането на конкурсите и атестационните процедури. Обърнато бе внимание, че в състава на Комисията по атестирането и конкурсите участват действащи прокурори и следователи, като гаранция за обективност при провеждане на атестациите, предвид тяхното значение за професионалното израстване на магистратите. Представени бяха дейността и правомощията на помощните комисии към Колегията, както и на постоянните  комисии към Пленума.

Посочено бе, че с изменението на ЗСВ управлението на съдебните сгради е преминало към ВСС, както и постиженията, сред които изготвяне на индивидуална норма за натовареност в системата на прокуратурата, изграждане на електронен портал на съдебната власт, инициирането и надграждането на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“.

Гостите представиха структурата, правомощията и дейността на Висшия съдебен съвет в Гърция, проявиха интерес към образователната програма и споделиха своя опит в аналогична инициатива, насочена към учениците.

На главния прокурор на Република Гърция бе връчен юбилеен плакет „25 години Висш съдебен съвет“ от името на Прокурорската колегия.

В програмата за посещението на официалната делегация са предвидени срещи с главния прокурор на Република България, с министъра на правосъдието, посещение на адаптирано помещение за изслушване на деца - „синя стая“ и участие в кръгла маса на тема „Реформата в областта на детското правосъдие в България“, както и посещение в Апелативна прокуратура – гр. Пловдив.

Гръцката делегация е на официално посещение у нас по покана на главния прокурор на Република България. В рамките на визитата гръцките прокурори са пожелали да се проведе среща с членовете на Прокурорската колегия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд