Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС наложи на Иван Генчев, следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура гр. Пловдив дисциплинарно наказание „понижаване в ранг за срок от една година“

5 април 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС наложи на Иван Генчев Генчев, следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура гр. Пловдив дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 „понижаване в ранг за срок от една година“ за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗСВ. Това наказание бе наложено след отхвърляне с пет гласа „за“ и шест „против“ на предложението за дисциплинарно уволнение.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд