Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу Чавдар Чавдаров – заместник административен ръководител на Районна прокуратура – Кърджали

5 април 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ и съгласно предложение на Главния прокурор на Република България образува дисциплинарно производство срещу Чавдар Иванов Чавдаров – заместник административен ръководител на Районна прокуратура – Кърджали, за извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ.

Колегията,  на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ определи чрез жребий тричленен дисциплинарен състав: Елка Атанасова – председател и докладчик, и членове Ясен Тодоров и Розалин Трендафилов, който да се произнесе по направеното предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1 от ЗСВ.   

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд