Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС потвърди наложеното дисциплинарно наказание „забележка“ на Калин Димитров – прокурор в Районна прокуратура – Сливница

5 април 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ потвърди наложеното със  Заповед №25/28.02.2017 г. на административния ръководител на Района прокуратура – Сливница, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ „забележка“ на Калин Димитров Димитров – прокурор в Районна прокуратура – Сливница.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд