Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС изслуша Румяна Иванова – прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград във връзка с възражение срещу изготвената й комплексна атестационна оценка

5 април 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС изслуша и уважи възражението от Румяна Иванова Иванова – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград срещу изготвената й комплексна атестационна оценка, и го върна в Комисията по атестирането и конкурсите за изготвяне на нова комплексна атестационна оценка.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд