Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допусна до участие в избора на член на ВСС Огнян Дамянов – прокурор в ОП – Разград, Магдален Маринов – прокурор във ВКП и Гергана Мутафова – районен прокурор на РП – Пловдив

5 април 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допуска, на основание чл. 29 г., ал. 3 от ЗСВ, до участие в избора на член на ВСС от квотата на прокурорите, кандидатите Огнян Пеев Дамянов – прокурор в Окръжна прокуратура – Разград, Магдален Тошев Маринов – прокурор във ВКП и Гергана Найденова Мутафова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив. 

Прокурорската колегия ще се произнесе по допустимостта на другите 10 кандидати след като представят изискуемите документи съгласно ЗСВ. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд