Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия предлага на Пленума на ВСС да оптимизира щатната численост на Специализираната прокуратура

5 април 2017 година

Прокурорската колегия по предложение на главния прокурор на Република България предлага на Пленума на ВСС да оптимизира щатната численост на Специализираната прокуратура с 5 щ.бр. за длъжността „прокурор“ и 7 щ. бр. за длъжността „следовател“. Обезпечаването на условия за равномерно разпределение и балансирано натоварване, които да осигурят възможност за ефективно изпълнение на служебните задължения на магистратите в Специализираната прокуратура (прокурори и следователи) е възможно единствено чрез кадрово укрепване на състава.

Предлага се оптимизирането да се извърши чрез преразпределение на свободни щатни длъжности в райони прокуратури, в окръжни следствени отдели в окръжни прокуратури и Националната следствена служба и разкриване на съответните в Специализираната прокуратура.

Прокурорската колегия даде съгласие за увеличаване на щатната численост и трансформация на щатни бройки за съдебни служители в Специализираната прокуратура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд