Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи чрез жребий Боряна Бецова – прокурор в Софийска градска прокуратура, за резервен член на втора конкурсна комисия за младши прокурори

5 април 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС определи чрез жребий Боряна Бецова – прокурор в Софийска градска прокуратура, за резервен член на втора конкурсна комисия за младши прокурори. Тя е избрана на мястото на Живко Петров Илиев – прокурор в Окръжна прокуратура-Ямбол, поради направен от него отвод.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд