Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“ Албена Вутова административен ръководител на Апелативна прокуратура гр. София

5 април 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС поощри с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“ Албена Николаева Вутова административен ръководител на Апелативна прокуратура гр. София, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

Прокурор Вутова е поощрена по предложение на главния прокурор на Република България за създадената изключително добра организация на дейността на Апелативна прокуратура гр. София, проявения професионализъм и отлични умения за ръководство на екип.

Предложението е във връзка с резултатите от извършена от ИВСС комплексна планова проверка на Апелативна прокуратура гр. София с обхват на периода 01.01.2014 г. – 31.12.2015 г. и предложение от главния инспектор за поощряване на прокурор Вутова.  

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд