Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС премести, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ двама прокурори

5 април 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС премести, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, Костадин Димитров Паскалев – прокурор в Специализирана прокуратура на длъжност прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, а Георги Панайтов Димитров – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив на длъжност прокурор в Специализирана прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност. Процедурата се прилага за първи път.

В администрацията на ВСС е постъпило общо заявление от двамата прокурори, с изрично изразено съгласие за преместване по чл. 194, ал. 2 от ЗСВ.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд