Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира трима прокурори и повиши на място в по-горен ранг 18 магистрати

5 април 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС по предложение на административни ръководители атестира трима  прокурори, които на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ придобиха статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия, на основание чл. 234 от ЗСВ повиши на място по-горен ранг 15 прокурори и 3-ма следователи, като остави без уважение предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура Кърджали, поради липса на предпоставките по чл. 234 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд