Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия отправи предложение към Пленума на ВСС за изменение и допълнение на Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите

5 април 2017 година

Прокурорската колегия отправи предложение към Пленума на ВСС за изменение и допълнение на Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, като се въведе нова алинея в чл. 15 която да регламентира, че на допуснатите кандидати се разрешава отпуск за организирането и провеждането на предизборна кампания по ал. 1, съобразно тяхното желание и в съответствие с разпоредбите на ЗСВ и КТ. А в чл. 19, изр. 2, се добави, че срещите на кандидатите за членове на ВСС с магистрати ще се провеждат в извън установеното за съдебния орган работно време при условията на равнопоставеност.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд