Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение писмо от главния прокурор на Република България до прокурорите, следователите и административните ръководители на прокуратурите във връзка с Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, про

5 април 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение писмо от главния прокурор на Република България до всички прокурори и следователи в страната, както и до административните ръководители на прокуратурите изпратено във връзка с чл. 15-19 от Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите.

Чрез писмото, с цел гарантиране на широка представителност на избора и максимална прозрачност на процедурата, ръководството на  Прокуратурата  е призовало прокурорите и следователите свободно да упражнят правото си на информиран пряк избор, като използват всички законови механизми за запознаване с качествата на кандидатите и техните концепции.

Посочено е, че ръководството на прокуратурата няма участие в процеса по номиниране на кандидатите и ще запази неутрална позиция на гарант на правото на свободен избор на магистратите.

Административните ръководители са информирани, че съобразно чл. 15, ал. 1 от Правилата, всеки допуснат кандидат може да организира и проведе предизборна кампания, която включва представяне на самия кандидат и на концепцията му за дейността на ВСС, както и дискусии с професионалната общност. Срещите с избирателите се провеждат в сградите на съдебната власт и административните ръководители са длъжни да осигурят провеждането на срещите при равнопоставеност на всички желаещи кандидати. Уточнени са действията от страна на административните ръководители в изпълнение на тези задължения.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд