Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу Милена Боева Даскалова – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна

19 април 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ образува дисциплинарно производство срещу Милена Боева Даскалова –  заместник административен ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 и т. 4 от ЗСВ.

Предложението за образуване на дисциплинарно производство е направено от Владимир Чавдаров – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Варна.

Прокурорската колегия, на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ определи чрез жребий дисциплинарен състав: Юлиана Колева – председател и докладчик, Розалин Трендафилов и Елка Атанасова.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд