Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ Лидия Иванова Ангелова – Койчева – прокурор във Върховна административна прокуратура

19 април 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ, Лидия Иванова Ангелова – Койчева – прокурор във Върховна административна прокуратура с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Прокурор Койчева е поощрена по предложение на главния прокурор на Република България. Тя има над 40 години юридически стаж, от които в системата на прокуратурата над 23 години. Заемала е длъжностите: прокурор в Главна прокуратура от 1993 г. до 1998 г. и прокурор във ВАП от 10.12.1998 г. до настоящия момент.

Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ,  Лидия Койчева от заеманата длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура, считано от 02.05.2017 г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд