Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ Росен Димчев Димов – прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив

19 април 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ, Росен Димчев Димов – прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Прокурор Димов е поощрен по предложение на главния прокурор на Република България. Той има богат професионален и организационен опит. Общият му юридически стаж е 37 години, от които над 32 в системата на Прокуратурата на Република България. Бил е заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив, съдия във Военен съд гр. Пловдив, окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пловдив в периода 1992 г. – 1998 г. и апелативен прокурор от 1998 г. до 2009 г. От м. май същата година и към момента е прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив. Прокурор Димов е бил командирован да изпълнява функциите на прокурор във Върховна касационна прокуратура в периода 05.10.2009 г. до 12.11.2012 г.

Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ (подадена оставка),  Росен Димов от заеманата длъжност „прокурор“ в Апелативна прокуратура гр. Пловдив, считано от 24.04.2017 г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд