Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“ Пламен Калинов Великов – завеждащ окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Силистра

19 април 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ, Пламен Калинов Великов – завеждащ окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Силистра  с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“ за безупречно и и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

Следовател Калинов е поощрен по предложение на Теодор Желев -окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Силистра.

Следовател Калинов има над 30 години юридически стаж. От 1995 г. последователно е бил зам. директор на Окръжен следствен отдел - Силистра  и заместник завеждащ на ОСлО, а от 2009 г. е назначен за завеждащ на ОСлО – Силистра.

През годините е работил главно с дела за тежки икономически и криминални престъпления, и такива с голям обществен интерес, разследвал е дела за престъпления извършени от непълнолетни.Със своя практически опит следовател Калинов оказва методическа помощ на младите следователи, ползва се с авторитет сред колегите си от прокуратурата, съда, следствието и Областната дирекция на МВР.

Награждаван е с „медал III-та степен МВР“ и медал „За заслуги сигурността и обществения ред“.

Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ,  Пламен Калинов от заеманата длъжност „следовател“, както и от длъжността „завеждащ окръжен следствен отдел“ в Окръжна прокуратура гр. Силистра, считано от 25.04.2017 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд