Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи Делчо Левчев за заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Хасково

19 април 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС назначи на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ Делчо Стоянов Левчев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Хасково, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура гр. Хасково.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд