Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС повиши, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ двама прокурори

19 април 2017 година

Прокурорската колегия повиши, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Томи Любомиров Наков и  Лилия Стефанова Дамянова – прокурори  в  Софийска районна прокуратура в  длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Прокурорската колегия остави без уважение молбата на Галя Тодорово Гугушева – прокурор в Апелативна специализирана прокуратура, за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, във Върховна касационна прокуратура, поради липса на освободена длъжност.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд