Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Поради постъпили заявления за отводи Прокурорската колегия на ВСС определи чрез жребий редовни и резервни членове на изпитната комисия за младши прокурори в края на обучението им в НИП

20 април 2017 година

на извънредно заседание днес Прокурорската колегия на ВСС, на извънредно заседание днес определи чрез жребий трима редовни и двама резервни членове на изпитната комисия за младши прокурори в края на обучението им в Националния институт на правосъдието.

Поради постъпили заявления за отводи от членове на комисията Прокурорската колегия определи чрез жребий Николина Георгиева Сачкова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, за редовен член на изпитната комисия, на мястото на Николай Панайотов Христов – прокурор в СГП и Димитър Тодоров Димитров, заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ловеч, на мястото на Петко Георгиев Тенчев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора. За резервен член бе определена Нина Иванова Панчева, заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. София, на мястото на Дочо Пламенов Дочев – прокурор в СГП.

На мястото на подалите отводи съдии Прокурорската колегия определи чрез жребий за редовен член Тоньо Мирчев Тонев - съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора, на мястото на Лидия Крумова Кътева от Окръжен съд – Враца и за резервен член Илияна Стоянова Стоилова – съдия в Окръжен съд гр. Благоевград,  на мястото на Тоньо Мирчев Тонев от Окръжен съд – Стара Загора.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд