Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи директора на НИП да издава заповеди за определяне на преподавателя, програмата на обучението и размера на възнаграждението

20 април 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на директора на Националния институт на правосъдието да издава заповеди за определяне на преподавателя, програмата на обучението и размера на възнаграждението по тарифа определена от Управителния съвет на НИП, във връзка с изпълнението на проекти по Оперативна програма „Добро управление“ с бенефициент НИП, считано от датата на влизане в сила на ПМС № 72 за изменение и допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз на основание чл. 30, ал. 2, т. 3 и т. 20 от ЗСВ и чл. 28, ал. 4 от ПМС № 189/2016 г., изменено с ПМС № 72/07.04.2017 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд