Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение две решения на Административен съд София-град за отменени финансови корекции във връзка с проекти на ВСС по ОПАК

20 април 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение две решения на Административен съд София-град, с които са отменени наложени финансови корекции във връзка с проекти на ВСС по ОПАК

С Решение № 1303 от 01.03.2017 г. на Административен съд София-град, Трето отделение 60 състав, е отменено Решение № ФК-ОПАК-4/10.10.2016 г. на Директора на дирекция „Добро управление“ и Ръководител на Управляващия орган на ОПАК при Министерски съвет за наложена в размер на 10% финансова корекция на сключения договор с изпълнителя ДЗЗД „Консорциум ФПИ-ИДЕИН“ за изпълнението на дейности по проект на ВСС „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС“.

С Решение №694 от 06.02.2017 г. на Административен съд София-град, Трето отделение 61 състав е отменено Решение № ФК-ОПАК-7/16.11.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПАК и директора на Дирекция „Добро управление“ при Министерски съвет за наложена в размер на 5% финансова корекция във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд