Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет отхвърли предложението да се извърши проверка във връзка с публично оповестената информация за среща между главния прокурор Сотир Цацаров, Георги Гергов и Сашо Дончев

27 април 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет с 6 гласа „за“ и 17 гласа „против“  отхвърли предложението да се извърши проверка за установяване на фактите и предприемане на последващи действия във връзка с публично оповестената информация за среща между главния прокурор Сотир Цацаров, Георги Гергов и Сашо Дончев.

Предложението бе направено от членовете на ВСС Калин Калпакчиев, Соня Найденова, Галина Карагьозова, Камен Иванов, Юлия Ковачева и Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд.

В предложението е посочено, че проверката е необходима с оглед защита престижа на съдебната власт, а всяко забавяне на реакцията ще накърни непоправимо авторитета на съдебната власт и в частност на ВСС. Като аргумент е отчетено, че ВСС е длъжен да отстоява независимостта на съдебната власт и да дава ясен отговор на всеки конкретен случай, в който безпристрастността и почтеността на неин представител е поставено под съмнение. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд