Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Информационната система за избор на членове на ВСС ще отразява вота на гласоподавателите, които не гласуват за никого от кандидатите

27 април 2017 година

Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да подпише приемо-предавателен протокол за приемане на изпълнението по договора  за надграждане на информационната система за избор на членове на ВСС за отразяване вота на гласоподавател, който не гласува за никого от кандидатите.

Пленумът на ВСС възложи на главния секретар на ВСС да приеме и съхранява последните актуални софтуерни кодове на информационната система за електронен избор на членове на ВСС, за което да се подпише протокол за приемане.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд