Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС даде съгласие за корекции по бюджетите на органи на съдебната власт във връзка с предприемане на ремонтни дейности

27 април 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Монтана за извършване на текущ авариен ремонт на покрива на сградата на съда, на Окръжен съд – Шумен за ремонт на покрива на съдебната палата, на Районен съд гр. Своге за непредвиден текущ ремонт на системата за видеонаблюдение.

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.

Пленумът на ВСС даде съгласие за корекции по бюджетите на органи на съдебната власт за 2017 г., във връзка с решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 26/24.04.2017 г. Ще бъдат предприети действия за преустройство на сгради за нуждите на Бюро по защита, изграждане на автомобилна рампа към сградата на Съдебна палата гр. Перник, основен ремонт и преустройство на част от обществена сграда за нуждите на съдебната власт – Районен съд Асеновград; осигуряване на средствата за пристройки на Административен съд – Силистра; проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд Пазарджик, Окръжна прокуратура Пазарджик и Районна прокуратура Пазарджик; на Окръжен съд – Търговище за основен ремонт на отоплителна инсталация на Съдебната палата; на Районен съд Самоков за основен ремонт на покрива на Съдебната палата; на ПРБ за отстраняване на възникнали дефекти и предприемане на строително-ремонтни  дейности на подземен паркинг на НСлС и основен ремонт на сградата на Военно-окръжна прокуратура София; на Районен съд Сливница за  изграждане на Съдебна палата; на Окръжен съд Кюстендил за основен ремонт на покрива на сградата; на ВКС за ремонти дейности в сградата на Съдебната палата; на Районен съд Пещера и Районен съд Шумен за изготвяне на проектна документация.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд